top of page

Meld je aan voor RHEMA Bible Training Center in Enschede. Start: 14 juni 2024!

Stuur jouw aanmeldformulier op naar info@rhema.nl. Heb je vragen? Neem contact met ons op!

20240217-MLC09626.jpg
Rhema NL infoavond 25 sept 2020-3.jpg
RHEMA is a worldwide movement.
Join the movement!

Learn Biblical Principles > Grow in your Faith > Find Your Purpose

RHEMA Bible Training Center Netherland

COURSES

To view the course subjects in English click here.

Curriculum
 • Aspecten van Genade
  De betekenis, het gebruik en de effecten van de verschillende aspecten van Gods genade in het leven van de gelovige.
 • Gezag van de gelovige I
  Wat is gezag? Wanneer en hoe krijgen we gezag? Welke autoriteit hebben we van God gekregen en hoe kunnen we die uitoefenen? Deze en andere vragen komen aan bod in deze cursus.
 • Gezag van de gelovige II
  Onderwijs over het belang van de naam van Jezus, de autoriteit in de naam van Jezus, en de zegen ervan in het leven van de gelovige. Deze cursus houdt zich ook bezig met wat de Bijbel werkelijk zegt over het onderwerp 'Geestelijke Oorlogvoering'.
 • Bijbelonderzoek en Studiemethoden
  Leer over de verschillende methoden van Bijbelstudie. Voorbeelden hiervan zijn: woordstudie, karakterstudie, thematische- en passagestudie.
 • Bibliologie
  Helpt de student om meer vertrouwen in de integriteit van de Bijbel te ontwikkelen. Dit wordt bereikt door het onderzoeken van bewijzen van de goddelijke oorsprong van de Bijbel, de betrouwbaarheid van een vertaling, en de nauwkeurige overdracht van Bijbelse handschriften vanaf de oorspronkelijke exemplaren tot heden.
 • Bloedverbond
  Maak kennis met de Bijbelse betekenis van het bloedverbond en leer de principes, de toepassing en de invloed ervan.
 • Christus de Genezer
  Een studie van 25 redenen die ons ervan overtuigen dat genezing de wil van God is voor vandaag.
 • Ecclesiologie
  Deze cursus geeft ons een beter begrip van de bestuurlijke organisatie van de kerk in het Nieuwe Testament, van de plaatselijke gemeente in onze tijd en van de ambten van geestelijk leiderschap.
 • Eschatologie
  Tekenen van de eindtijd, de tijdsorde van eindtijdgebeurtenissen en hun betekenis voor ons als christenen.
 • Fundamenten van geloof
  Wat is geloof? Hoe ontstaat geloof? Hoe kunnen we het geloof activeren? Hoe gebruik ik bijvoorbeeld het schild van het geloof?
 • Geven en ontvangen
  De wil van God met betrekking tot voorspoed en de motivatie en de verantwoordelijkheid van iedere gelovige op het vlak van financiën.
 • Hermeneutiek
  Uitleg van de meest gebruikte en breed geaccepteerde principes van Bijbelinterpretatie en de praktische toepassing ervan.
 • Geschiedenis van de Christelijke Kerk
  Belangrijke gebeurtenissen en sleutelfiguren tijdens de verschillende periodes van de kerkgeschiedenis.
 • Inleiding tot evangelisatie
  Een algemeen overzicht van evangelisatie in de Bijbel, de motivatie voor evangelisatie en de verschillende vormen die gevonden worden in de Bijbel.
 • Inleiding tot Theologie
  Enter your answer here
 • Een leven van eer
  Een blik vanuit bijbels perspectief op de door God ingestelde structuur van autoriteit - thuis en in de lokale en de wereldwijde kerk.
 • De liefde van God
  Het doel van deze cursus is te herkennen hoe Gods weergave van liefde voor de mens zich vertaalt naar onze liefde - voor elkaar.
 • Huwelijk, gezin en bediening"
  Onderwijs over de praktische en geestelijke aspecten van het gezinsleven en de bediening.
 • De literatuur van het Nieuwe Testament
  Algemeen overzicht van het Nieuwe Testament, de inhoud en het doel van de verschillende boeken.
 • De literatuur van het Oude Testament
  Het algemene fundament, de boodschap en historische gebeurtenissen van het Oude Testament zullen worden behandeld, en we werpen een blik in de levens van verschillende oudtestamentische heiligen.
 • Paulus' Theologie van de Gerechtigheid
  Een praktische studie van het onderwerp ‘gerechtigheid door het geloof’ versus ‘gerechtigheid door werken’.
 • Pneumatologie I (De Heilige Geest)
  De persoon en de goddelijkheid van de Heilige Geest en Zijn werk in het leven van elke gelovige. Deze cursus houdt zich ook bezig met het onderwerp ‘Hoe geleid te worden door de Heilige Geest’.
 • Pneumatologie II (De Gaven van de Geest)
  Elk van de negen gaven van de Geest zal worden bestudeerd voor wat betreft de specifieke werking, manifestatie en verdeling ervan binnen het lichaam van Christus. De student zal zich ook meer bewust worden van het feit dat de Geest degene is die de gaven uitdeelt zoals Hij wil, voor het welzijn van allen en dat niemand individueel een bepaalde gave beheert.
 • Praktische Theologische Bediening
  Trouw als sleutel voor de bediening, de roeping en het apart gezet worden voor de bediening. Daarnaast: karakterontwikkeling en kwalificaties voor de bediening. Ook het effectief leidinggeven aan een kleine groep komt aan de orde.
 • Gebedsprincipes I + II
  Het doel en het belang van het gebed, verschillende soorten van gebed die gevonden worden in de bijbel en geleid worden door de Heilige Geest in het gebed.
 • Principes van Geestelijke Vorming
  De noodzaak van geestelijke groei als basis voor de bekwaamheid om de wil van God te kunnen vervullen.
 • Verlossingsrealiteiten
  De status die we gekregen hebben bij God door het verlossende werk van Christus. (“In Hem”-realiteiten).
 • Geestelijk Leiderschap
  Kwalificaties voor geestelijke leiders en hun taken en verantwoordelijkheden in het lichaam van Christus.
 • Aspecten van Genade
  De betekenis, het gebruik en de effecten van de verschillende aspecten van Gods genade in het leven van de gelovige.
 • Gezag van de gelovige I
  Wat is gezag? Wanneer en hoe krijgen we gezag? Welke autoriteit hebben we van God gekregen en hoe kunnen we die uitoefenen? Deze en andere vragen komen aan bod in deze cursus.
 • Gezag van de gelovige II
  Onderwijs over het belang van de naam van Jezus, de autoriteit in de naam van Jezus, en de zegen ervan in het leven van de gelovige. Deze cursus houdt zich ook bezig met wat de Bijbel werkelijk zegt over het onderwerp 'Geestelijke Oorlogvoering'.
 • Bijbelonderzoek en Studiemethoden
  Leer over de verschillende methoden van Bijbelstudie. Voorbeelden hiervan zijn: woordstudie, karakterstudie, thematische- en passagestudie.
 • Bibliologie
  Helpt de student om meer vertrouwen in de integriteit van de Bijbel te ontwikkelen. Dit wordt bereikt door het onderzoeken van bewijzen van de goddelijke oorsprong van de Bijbel, de betrouwbaarheid van een vertaling, en de nauwkeurige overdracht van Bijbelse handschriften vanaf de oorspronkelijke exemplaren tot heden.
 • Bloedverbond
  Maak kennis met de Bijbelse betekenis van het bloedverbond en leer de principes, de toepassing en de invloed ervan.
 • Christus de Genezer
  Een studie van 25 redenen die ons ervan overtuigen dat genezing de wil van God is voor vandaag.
 • Ecclesiologie
  Deze cursus geeft ons een beter begrip van de bestuurlijke organisatie van de kerk in het Nieuwe Testament, van de plaatselijke gemeente in onze tijd en van de ambten van geestelijk leiderschap.
 • Eschatologie
  Tekenen van de eindtijd, de tijdsorde van eindtijdgebeurtenissen en hun betekenis voor ons als christenen.
 • Fundamenten van geloof
  Wat is geloof? Hoe ontstaat geloof? Hoe kunnen we het geloof activeren? Hoe gebruik ik bijvoorbeeld het schild van het geloof?
 • Geven en ontvangen
  De wil van God met betrekking tot voorspoed en de motivatie en de verantwoordelijkheid van iedere gelovige op het vlak van financiën.
 • Hermeneutiek
  Uitleg van de meest gebruikte en breed geaccepteerde principes van Bijbelinterpretatie en de praktische toepassing ervan.
 • Geschiedenis van de Christelijke Kerk
  Belangrijke gebeurtenissen en sleutelfiguren tijdens de verschillende periodes van de kerkgeschiedenis.
 • Inleiding tot evangelisatie
  Een algemeen overzicht van evangelisatie in de Bijbel, de motivatie voor evangelisatie en de verschillende vormen die gevonden worden in de Bijbel.
 • Inleiding tot Theologie
  Enter your answer here
 • Een leven van eer
  Een blik vanuit bijbels perspectief op de door God ingestelde structuur van autoriteit - thuis en in de lokale en de wereldwijde kerk.
 • De liefde van God
  Het doel van deze cursus is te herkennen hoe Gods weergave van liefde voor de mens zich vertaalt naar onze liefde - voor elkaar.
 • Huwelijk, gezin en bediening"
  Onderwijs over de praktische en geestelijke aspecten van het gezinsleven en de bediening.
 • De literatuur van het Nieuwe Testament
  Algemeen overzicht van het Nieuwe Testament, de inhoud en het doel van de verschillende boeken.
 • De literatuur van het Oude Testament
  Het algemene fundament, de boodschap en historische gebeurtenissen van het Oude Testament zullen worden behandeld, en we werpen een blik in de levens van verschillende oudtestamentische heiligen.
 • Paulus' Theologie van de Gerechtigheid
  Een praktische studie van het onderwerp ‘gerechtigheid door het geloof’ versus ‘gerechtigheid door werken’.
 • Pneumatologie I (De Heilige Geest)
  De persoon en de goddelijkheid van de Heilige Geest en Zijn werk in het leven van elke gelovige. Deze cursus houdt zich ook bezig met het onderwerp ‘Hoe geleid te worden door de Heilige Geest’.
 • Pneumatologie II (De Gaven van de Geest)
  Elk van de negen gaven van de Geest zal worden bestudeerd voor wat betreft de specifieke werking, manifestatie en verdeling ervan binnen het lichaam van Christus. De student zal zich ook meer bewust worden van het feit dat de Geest degene is die de gaven uitdeelt zoals Hij wil, voor het welzijn van allen en dat niemand individueel een bepaalde gave beheert.
 • Praktische Theologische Bediening
  Trouw als sleutel voor de bediening, de roeping en het apart gezet worden voor de bediening. Daarnaast: karakterontwikkeling en kwalificaties voor de bediening. Ook het effectief leidinggeven aan een kleine groep komt aan de orde.
 • Gebedsprincipes I + II
  Het doel en het belang van het gebed, verschillende soorten van gebed die gevonden worden in de bijbel en geleid worden door de Heilige Geest in het gebed.
 • Principes van Geestelijke Vorming
  De noodzaak van geestelijke groei als basis voor de bekwaamheid om de wil van God te kunnen vervullen.
 • Verlossingsrealiteiten
  De status die we gekregen hebben bij God door het verlossende werk van Christus. (“In Hem”-realiteiten).
 • Geestelijk Leiderschap
  Kwalificaties voor geestelijke leiders en hun taken en verantwoordelijkheden in het lichaam van Christus.
bigstock-education-high-school-univer-168996710_edited.jpg

RHEMA Nederland

€120 per month
cost
bottom of page