top of page

Wees ervan verzekerd dat er bij God niet zoiets bestaat als hopeloosheid – ongeacht wat de diagnose van de arts zegt of waar de duivel je voortdurend mee kwelt. Niets is hopeloos, noch kanker, noch drugsverslaving, noch het probleem van een geliefd familielid. Waarom niet? Omdat Jezus zei: “Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft” (Markus 9:23).

In zijn boek ‘Breng een omkeer in hopeloze situaties’ gaat Rev. Kenneth E. Hagin dieper in op het Oudtestamentische verhaal van koning Hizkia, die een schijnbaar hopeloze situatie onder ogen moest zien. Niet alleen zijn artsen hadden hem ongeneeslijk ziek verklaard, ook ’s lands meest bekende profeet, Jesaja, had geprofeteerd dat hij zou sterven.

Maar Hizkia wist dat er een hogere Macht was tot Wie hij zich kon wenden. Hij keerde zijn gezicht naar de muur en bad tot God. Het ernstige gebed van de koning – onder tranen – raakte het hart van God en bracht een omkeer in zijn hopeloze situatie. Neem de boodschap van dit boek ter harte en breng biddend een omkeer in jouw hopeloze situatie.

Breng een omkeer in hopeloze situaties

€6.95Price
Sales Tax Included
  • 9789083332383

bottom of page